instagram└¤Ň╦║┼╣║┬˛

2024─ŕ07ď┬12╚Ň 09:25:00 └┤ď┤ú║YKŇ╦║┼┼˙Ěó═°

    ÂÂϢŞ▀╝ÂŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę twitterŇ╦║┼╣║┬˛ďĂâ▓ę┐═ tiktokŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę yyŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ˛¨˛­Ň╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę

    ╠Ż╠Żđí║┼╣║┬˛ ░ÎÍžŞÂ▒ŽŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ░┘Â╚đí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę tiktokŇ╦║┼╣║┬˛ă■Á└ ╣˙╝╩░ŠÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛

      nga╔šă°Ň╦║┼đí║┼╣║┬˛ ║ú═ÔtwitchŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ░Î▓╦đí║ý╩ÚŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ╣˙╝╩ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛ đí║ý╩ÚŇ╩║┼╣║┬˛đí║┼

       ├└╣˙idĂ╗╣űŇ╦║┼╣║┬˛▒ŃĎ╦ ╬óđ┼đí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ║ú═Ôapp storeŇ╦║┼╣║┬˛ ÍŻĚ╔╗˙║ú═ÔŇ╦║┼╣║┬˛ ├└═┼Ň╦║┼╣║┬˛

       ║┼═Ô═°Ň╦║┼╣║┬˛ tgŇ╦║┼╣║┬˛═° ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛═°ÍĚ twitterŇ╦║┼╣║┬˛ďĂâ▓ę┐═ ╣˙═Ô╬óđ┼Ň╦║┼╣║┬˛

           ╬óđ┼Ň╦║┼╣║┬˛═°Ňż twiiterŇ╦║┼╣║┬˛ youtubeŇ╦║┼╣║┬˛╠ď▒Ž ╠ď▒Žđí║┼╣║┬˛1ď¬Ď╗Ş÷ ─░─░Ň╦║┼╣║┬˛═°Ňż

              ╬óđ┼đí║┼╣║┬˛╔╠│ă ╬óđ┼Ň╦║┼╣║┬˛═°Ňż ╠ď▒ŽŇ╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę ░┘Â╚═°┼╠Ň╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę Á╬Á╬─┌▓┐Ň╦║┼╣║┬˛┴ČŻË

              ░┘╝Ď║┼Ň╦║┼╣║┬˛ ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛đí║┼ ╣˙╝╩qqŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę wechatŇ╦║┼╣║┬˛ ░┘Â╚ďĂŇ╦║┼╣║┬˛╬óđ┼

                  ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę fbŇ╦║┼╣║┬˛Îď»Ěó╗§ ╬óđ┼║┼╣║┬˛═°Ňż Á╬Á╬─┌▓┐Ň╦║┼╣║┬˛┴ČŻË whatsappŇ╦║┼╣║┬˛

                     ╬óđ┼Ň╦║┼╣║┬˛Îď»Ěó╗§ iosĎĐ╣║đí╗­╝řŇ╦║┼╣║┬˛ twitterŇ╦║┼╣║┬˛ qq║┼đí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę telegeramŇ╦║┼╣║┬˛2ď¬

                     ď­▒Óú║